Kort om barkborrar

Om skadorna är större än enstaka träd skall man göra skadeanmälning till adressen: https://metsainfo.luke.fi/fi/metsatuholomake det är enda sättet för Luke att bedöma omfattningen av skadorna. Tyvärr finns inte blanketten på svenska. För att veta om det är just...