Väståbolands skogsvårdsförening

Väståbolands skogsvårdsförening

Föreningens verksamhetsområde: Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Vi har ca 700 medlemmar som äger omkring 22 000 hektar skog. Skogsvårdsföreningens huvudsakliga syfte är att hjälpa skogsägaren att sköta och använda sin skog på ett mångsidigt sätt.

Skogsvårdsföreningen planerar och utför skogsvårdsarbeten, sköter om olika åtgärder i anknytning till virkesförsäljning och ger råd i förvaltandet av skogsegendomen. Skogsvårdsföreningen bevakar och försvarar skogsägarnas intressen.

Skogsvårdsföreningen hittar rätt i din skog!

Tjänster

Virkesförsäljning

Med en virkesförsäljningsplan kan vi hjälpa skogsägaren att få så stor nytta som möjligt av de kommande avverkningarna. Genom planering kan vi utföra avverkningar som av skogsvårdsmässiga skäl är brådskande samtidigt som läget på virkesmarknaden beaktas.

(läs mera…)

Skogsvård

Typiska skogsvårdsarbeten vid skogsförnyelse är markberedning och plantering. Några år efter en förnyelse blir det oftast frågan om en slybekämpning eller gräsbekämpning. Staten stöder dessa arbetsslag genom lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

(läs mera…)

Uppskattning av värde

Från oss kan du beställa en värdering över din skogsegendoms ekonomiska värde vid en generationsväxling, arvsskifte, fastighetsaffär eller alltid då du behöver ha dagsvärdet på din egendom.

(läs mera…)

 

Skogsbruksplan

En skogsbruksplan ger skogsägaren värdefull information om skogens olika användningsmöjligheter och vårdbehov. Skogsbruksplanen beskriver bl.a. skogens värde, det skogsvårdsmässiga tillståndet samt olika mål som ställts för användningen av skogen och avkastningen som skogen ger.

(lär mera…)

Plantering

Plantering är en föryngrings­metod, som snabbt ger ny skog. Plantering bör ske senast året efter mark­beredningen och helst inom tre år från tiden för slutavverkning. De plantor som ska planteras ska ha rätt proveniens, d.v.s. de ska ha ett ursprung som passar växtplatsen.

(läs mera…)

Certifiering

Skogscertifieringens mål är att främja ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Skogscertifieringen är ett sätt att främja hållbart skogsbruk som utgår från det intresse marknaden visat och ett sätt att svara på de behov som trä- och pappersindustrins kunder har.

(läs mera…)

Ta kontakt!

Personal:
Fredrik Granberg
0400 435048
fredrik.granberg@mhy.fi

 

Adress:
Köpmansgatan 5
21600 Pargas