Jos vauriot ovat laajemmat kuin yksittäiset puut kannattaa laittaa tuhoilmoitus tähän osoitteeseen:  https://metsainfo.luke.fi/fi/metsatuholomake. Ilman näitä Luke:ssa ei voida arvioida tuhojen laajuutta.

Jotta voi tietää, onko puussa okakaarnakuoriainen, tarvitsee hyvät kuvat syömäkuvioista puiden latvaosista. Rungon alaosien rei’istä tms. ei saa lajia selville. Vaurioituneissa puissa esiintyy usein myös esimerkiksi pysty- ja vaakanävertäjiä.

Tutkijat kertovat, että yleensä okakaarnakuoriaisen esiintymät eivät laajene enää seuraavana vuonna. Vaurio tulee yleensä muutaman puun kuolemina.

Mökkitonteilla on kuitenkin hyvää kaataa vaurioituneet puut, polttaa järeämmät oksat ja pilkkoa puut, ellei puita käyttää ennen seuraavaa kevättä pinoja kannattaa peittää ennen seuraavan kevään parveilua.

Jos puita on kuollut jo aiemmilla vuosilla, niitä ei tarvitse kaataa, niistä ei enää leviä kuoriaisia -tai mitään muutakaan eläville puille haitallista lajistoa.

Yleensäkin on hyvää pitää metsät hyvin harvennettuna ja tarpeeksi väljinä, varsinkin karuilla mailla, jotta puiden vastustuskyky on mahdollisimman vahva. Tuulenkaatoja pitää poistaa ja välttää pitämästä isoja puupinoja ulkona, varsinkin jos ne ovat pilkkomatta.

Talousmetsissä puut voidaan harventaa pois. Jos vaurio on laaja, yli 20 kiintokuutiota, noudatetaan Laki metsätuhojen torjunnasta. Jos hyönteisesiintymiä on, kannattaa aluetta tietenkin seurata tavallista tarkemmin.

http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/ipacum-n.htm  Skarptandad barkborre – okakaarnakuorianen

http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/topini-n.htm Större märgborre – Pystynävertäjä

http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/tomino-n.htm Mindre märgborre – Vaakanävertäjä