Länsiturunmaan metsänhoitoyhdistys

Länsiturunmaan metsänhoitoyhdistys

Yhdistyksen toimialue: Parainen, Nauvo, Korppoo, Houtskari ja Iniö. Yhdistyksessä on noin 700 jäsentä ja metsäpintala on noin 22 000 hehtaaria.

Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajien oma organisaatio. Olet yhdistyksen jäsen ja voit käyttää yhdistyksen palveluja kun maksat metsänhoitomaksua. Jäsenenä saat käyttöösi metsäammattilaisen osaamisen. Metsänhoitoyhdistys on apuna puukaupassa sekä metsänhoitotöiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Palvelemme metsänomistaija kaikissa metsän hoitoon ja käyttöön liittyvissä asioissa. Tunnemme paikallisen puumarkkinatilanteen ja ajamme metsänomistajan etua.

Metsänhoitoyhdistys osaa metsäsi!

Puukauppa

Ottamalla yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen puukauppa hoituu helposti. Puunmyynnin suunnittelun tarkoituksena on auttaa metsänomistajaa saamaan mahdollisimman suuri hyöty tulevasta hakkuusta.

(lue lisää…)

Metsänhoito

Metsänuudistamisen yhteydessä tyypillisimpiä metsänhoitotöitä ovat maanmuokkaus sekä metsänviljely. Muutama vuosi uudistamisen jälkeen joudutaan usein tekemään  perkaus tai heinäntorjunta.

(lue lisää…)

Arviot

Metsänhoitoyhdistykseltä voit tilata metsänomaisuutesi arvon määrityksen, kun kysymyksessä on sukupolvenvaihdos, perinnönjako, kiinteistökauppa ja kun haluat ajantasaisen arvion omaisuudestasi.

(lue lisää…)

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelman avulla voit hoitaa metsiäsi määrätietoisesti. Suunnitelma on metsänomistajan avuksi tehtävä käsikirja, johon kootaan tieto puustosta, metsänhoitotarpeista ja puunmyyntimahdollisuuksista.

(lue lisää…)

Istutus

Istutus on uudistusmenetelmä jolla saadaan nopeasti uusi metsä aikaiseksi. Istutus suoritetaan viimeistään maanmuokkauksen jälkeisenä vuonna ja mielellään ennen kuin päätehakkuusta on kulunut kolme vuotta.

(lue lisää…)

Sertifiointi

Metsien sertifioinnilla osoitetaan, että metsiä hoidetaan kestävän metsätalouden periaatteilla. Metsien hoitoon on sovittu tiettyjä vaatimuksia eli kriteerejä. Riippumaton osapuoli tarkastaa, onko kriteerejä noudatettu. Vaatimusten täyttämisestä myönnetään todistus eli sertifikaatti.

(lue lisää…)

Haluatko liittyä jäseneksi?

Asetu ehdolle valtuustovaaleissa 2020

Haluatko asettua ehdokkaaksi valtuustovaaleissa 2020? Jäsenet ovat metsänhoitoyhdistysten tärkein voimavara. Päätöksentekoon tarvitaan monenlaisia metsänomistajia. Valtuutettuna edustat kaikkia mhy:n jäseniä, tule mukaan! Yhdistyksen suunnasta päättää valtuusto....

Metsäinfo jäsenille 2.3.2019

Ilmoittautuminen viimeistään 21.2.: fredi.granberg@pp.inet.fi tai 0400 435048

Katseet harvennuksiin päin

Helmikuu 2019 Puumarkkinakatsaus   Puun ostajien varastot ovat alkuvuoden puukauppavauhdin perusteella jatkaneet kasvamistaan. Helmikuun puoliväliin mennessä yksityismetsistä oli myyty puuta 11 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna enemmän...

Henkilökunta:
Fredrik Granberg
0400 435048
fredi.granberg@pp.inet.fi

Magnus Klärich
0400 466009
magnus.klarich@pp1.inet.fi

Osoite:
Kauppiaskatu 5
21600 Parainen