Vill du ställa upp som kandidat?

Uppställningen av kandidater har inletts och intresserade kan anmäla sig genom att ta kontakt med någon i skogsvårdsföreningens styrelse, personal eller genom att använda blanketten.

Föreningen har som mål att hitta minst 25 kandidater som representerar olika typer av skogsägare och en jämn geografisk fördelning inom verksamhetsområdet.

Till fullmäktige väljs 15 ledamöter. I valet kommer det att vara möjligt att rösta både elektroniskt och med poströst.

Fullmäktiges uppgift i skogsvårdsföreningen är att representera medlemmarna och se till att medlemmarnas mål och önskningar beaktas i beslutsfattandet och den praktiska verksamheten. Fullmäktiges medlemmar deltar i och stöder föreningens verksamhet, dess utveckling och marknadsföring.

Mera information om valet samt anmälningsblankett hittar du här!